Uygulamacı ve Tedarikçi seçimlerine yönelik, tanımlar, şartnameler, keşif ve ön maliyet çalışmaları hazırlarız. İş programı yaparak, kritik süreçleri tespit eder, çözüm önerileri geliştiririz. İnşaat yönetimi hizmetimiz özetle;

 

Proje Tanımının Yapılması ve Proje Teslim Stratejilerinin Oluşturulması

Bütçe Hazırlama ve Maliyet Takibi

Tasarım Standartlarının ve Kılavuzlarının Geliştirilmesi 

Tasarım Yönetimi ve Tasarım Sürecinin İzlenmesi

İhale Yönetimi

Planlama , Taslak İş Programının oluşturulması ve Lojistik Koordinasyonu

İnşaat Kontrol Hizmetleri

İnşaat Yönetimi

Kalite Güvence Programının Oluşturulması

Raporlama Sisteminin Oluşturulması ve Aylık İlerleme Raporu Hazırlanması

İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Hizmetler